ARABULUCU.COM

İnsanlara çözüm üretirken kullanabilecekleri güçlü araçlar sağlar...

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa Haberler / Etkinlikler Adalete Daha İyi Erişim Projesi

Adalete Daha İyi Erişim Projesi

E-posta Yazdır PDF

Uzun zamandır hazırlıkları süren “Adalete Daha İyi Erişim Projesi” yakında eğitim programlarıyla duyurulacak. Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu'nun taraf olduğu Avrupa Birliği destekli proje kapsamında Türkiye çapında 800 avukatın 3 er günlük arabuluculuk ve alternatif uyuşmazlık çözümü eğitiminden geçirilmesi amaçlanmaktadır. Yine proje kapsamında belirlenecek şehirlerde uluslararası konferanslar düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Projenin duyurulmasında kullanılacak posterde:

“Düğümün uçları değil çözümün tarafları olun”

“Uyuşmazlıklar bir arabulucu eşliğinde, daha kısa sürede daha masrafsız ve iki tarafın  da memnun ayrılacağı şeklinde çözüme kavuşturulabilir”

sloganları kullanılmıştır.

Proje, takviminin gerisinde ilerlemekle birlikte, projenin taraflarının özverili ve yoğun çalışmalarıyla zamanında tamamlanacağı ve proje kapsamında yapılması öngörülen eğitim ve konferansların sorunsuz bir şekilde tamamlanacağı inancındayım. Yakın zamanda eğitim duyuruları yapılacak olan proje hakkındaki gelişmeler ve eğitim takvimi arabulucu.com sayfalarında duyurulacaktır.

 

TÜRKİYE’DE ADALETE DAHA İYİ ERİŞİM PROJESİ

Bakanlığımız, Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu ile işbirliği halinde, 2005 yılı Avrupa Birliği (AB) Mali İşbirliği Programı kapsamında hazırlanmış ve halihazırda ihale süreci devam etmekte olan  “Türkiye’de Adalete Daha İyi Erişim Projesi” nin amacı; Türkiye’de hukuk devleti ilkesini güçlendirmek ve tüm vatandaşların adalete erişimini AB standartlarında garanti altına almaktır. Proje dört temel faaliyet alanını öngörmektedir:

 

 

Türkiye’de adli yardımın geliştirilmesi

 

Alternatif uyuşmazlık çözümlerinin (ADR) Türk hukuk sistemindeki etkinliğinin arttırılması

 

225  adet Ağır Ceza Mahkeme salonuna sesli ve görüntülü kayıt sistemlerinin kurulması

 

Adalet Bakanlığının teknik altyapısının güçlendirilmesi

A. Türkiye’de Adli Yardımın Geliştirilmesi

 

Proje ile adli yardımın geliştirilmesi başlığı altında, mevcut adli yardım  sisteminin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla aşağıda sıralanan  faaliyetlerin gerçekleştirilmesi planlanmıştır:

 

Türkiye Barolar Birliği, çeşitli illerdeki Barolardan temsilciler ile akademisyenler ve bir AB uzmanının katılımıyla bir adli yardım komitesi kurulacaktır. Bu Komitenin mevcut adli yardım sisteminin bir ihtiyaç analizini yapması ve aksayan yanlarını tespit etmesi beklenmektedir. Beş ay sürecek olan bu çalışma sonucunda, Komite ayrıca adli yardım sisteminin geliştirilmesi hususunda tavsiyelerde bulunacaktır.

 

Toplumu adli yardım hususunda bilinçlendirme seferberliği/kampanyası başlatılacaktır. Bu amaçla poster, broşür ve rehber kitaplar hazırlanacak ve geniş kitlelere ulaştırılacaktır.

 

Hazırlanacak olan 2 adet 15 dakikalık TV programı/reklamı ulusal kanallarda yayınlanacak ve okuma yazma bilmeyen toplum kesimlerine de bu şekilde ulaşılmış olacaktır.

 

Türkiye Barolar Birliğinin web sitesi geliştirilerek, adli yardıma ilişkin doyurucu güncel bilgiler buraya taşınacaktır.

 

Bu başlık altındaki faaliyetlerin ikinci ayağı; avukatların  eğitimidir.

 

Adli yardım komitesinin raporları doğrultusunda dizayn edilecek olan 8 adet 2 günlük eğiticilerin eğitimi seminerleri gerçekleştirilecektir. (800 avukat, bu seminerler ile  tüm meslektaşlarını eğitmek üzere eğitici olarak eğitilecektir.)

 

Yine 300 hukukçunun katılımıyla (hakim savcı avukat akademisyen vs.) bu konuda 2 günlük bir uluslararası sempozyum düzenlenecektir.

 

B. Alternatif Uyuşmazlık Çözümlerinin Türk hukuk Sisteminde Daha Etkin Bir Rol Oynamasının Sağlanması

 

Bu amaçla, konu ile ilgili  bilinçlendirme kampanyaları başlatılacaktır.

 

Bu çerçevede 30.000 adet ADR demolarını içeren CD üretilecek ve avukatlara, hakim ve savcılara dağıtılacaktır.

 

ADR tanıtımını amaçlayan 5000 poster hazırlanacak ve tüm adliyelere ve barolara yerleştirilecektir.

 

Bu başlığın 2. ayağı avukatların eğitimidir. ADR ile ilgili Türk mevzuatı ve AB uygulamaları konusunda,

 

2 günlük 7 adet eğiticilerin eğitimi semineri düzenlenecek ve toplam 1000 avukat bu seminerlerde eğitici olarak eğitilecektir.

 

3 adet, İstanbul Ankara İzmir’de olmak üzere, toplam 900 avukat, hakim, savcı ve akademisyen için 3 günlük uluslararası sempozyum düzenlenecektir.

 

C. 225  adet Ağır Ceza Mahkeme Salonuna Sesli ve Görüntülü Kayıt Sistemlerinin Kurulması

 

1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun sesli ve görüntülü kayıt teknolojilerinin kullanımına ilişkin hükümleri de dikkate alınarak, ceza mahkemelerinde ve savcılıklardaki bu teknoloji kullanımının adalete erişimin mahkemeye erişim ayağında ceza yargılamasının kalitesini artıracağı değerlendirilmiştir.

 

Bu çerçevede, Proje ile 225 adet Ağır Ceza Mahkemesine söz konusu sesli ve görüntülü kayıt sistemlerinin temin edilerek bu mahkemelere kurulması amaçlanmaktadır.

 

D. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün Teknik Altyapısının Güçlendirilmesi

 

Projenin bu parçası ile, Bakanlığımız Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün teknik altyapısının güçlendirilmesi için bazı teknik ekipmanların alımı yapılacaktır.

 

AB reform sürecinde adli istatistiklerin, yargının performansının doğru ve sağlıklı bir şekilde ölçülebilmesinde oynadığı kilit rol dikkate alınarak, Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün güçlendirilmesinin, yargının işlevselliğinin ve verimliliğinin arttırılmasına büyük katkı sağlayacağı düşünülmüştür.

 

Anketler

Size göre arabuluculuk gelecek 10 yılda hangi yönde şekil alacak?
 

Kimler Sitede

Şu anda 11 ziyaretçi çevrimiçi

Reklam

Düşünmeye Değer

Tecrübe bütün öğretmenlerin en iyisidir

Publilus Syrus