ARABULUCU.COM

İnsanlara çözüm üretirken kullanabilecekleri güçlü araçlar sağlar...

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa Haberler / Etkinlikler CMK Uzlaşma Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Yürütmesi Durduruldu

CMK Uzlaşma Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Yürütmesi Durduruldu

E-posta Yazdır PDF

Danıştay, Ceza Muhakemesi Kanunu’na Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin bazı maddelerinin yürürlüğünü durdurdu. İstanbul Barosu'ndan yapılan açıklamaya göre:

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve 26.07. 2007 tarih ve 26594 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 13, 14, 15 ve 25. maddelerinin bazı fıkralarının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’a açılan dava kabul edildi. İdari Dava Daireleri Kurulunca, dilekçemizde sunulan tüm talepler kabul edilerek dava konusu hükümlerin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Yürütmenin durdurulmasına karar verilen yönetmelik hükümleri şöyle:

1) 13. maddenin 2. fıkrası;
“Uzlaştırmacı görevlendirilmesinde tarafların üzerinde anlaştıkları ya da hukuk öğrenimi görmüş bir kişi tercih edilebilir”

2) 13. maddenin 4. fıkrası;

“Bu kanunda belirlenen hâkimin davaya bakamayacağı ile tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebeplerden dolayı reddini gerektiren haller, uzlaştırmacı görevlendirilmesi ile ilgili olarak da göz önünde bulundurulur. Uzlaştırmacı, bu hallerin varlığı halinde Cumhuriyet Savcısına durumu bildirir; ancak tarafların rızası halinde görev yapabilir”

3) 14. maddenin 2. fıkrası;

“Tarafların üzerinde anlaştığı avukatın soruşturmanın yapıldığı yer barosuna kayıtlı olması gerekmez. Bu halde görevlendirme avukatın bağlı bulunduğu baro tarafından yapılır”

4) 15. maddenin 1. fıkrasının b ve c bendi;

“b) Hukuka veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmak,
c) Hukuk dalında yüksek lisans ya da doktora yapmış bulunmak,”

5) 25. maddenin 3. fıkrası;

“Mahkeme aşamasında yapılan uzlaşma teklifi reddedilmesine rağmen, taraflar uzlaştıklarını gösteren belge ile en geç duruşmanın sona erdiği açıklanıp hüküm verilmeden önce mahkemeye başvurarak uzlaştıklarını beyan edebilirler”

------------------------ 0 ------------------------

Danıştayın yürütmeyi durdurma kararı, yürürlüğü durdurulan yönetmelik maddelerinde açık bir hukuka aykırılığın olduğu sonucuna varmamızı sağlıyor. Yürütmesi durdurulan yönetmeliklerin çoğunlukla iptal edildiği düşünülürse uzlaşma yönetmeliğinin sözkonusu maddelerinin de iptaline kesin gözüyle bakılabilir. İdari yargılama usulü Kanunu 'nun yürütmeyi durdurmaya ilişkin maddesi metni durudurma kararının niteliğini anlamamıza yardımcı olacaktır.:

Madde 27 -
1. Danıştayda veya idari mahkemelerde dava açılması dava edilen idari işlemin yürütülmesini durdurmaz.
2. Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler.

İstanbul Barosu 'nun Danıştayda açtığı iptal davası sırasında alınan yürütmeyi durdurma kararı ,Adalet Bakanlığı tarafından tüm adliyelere yazı ile bildirildi. Yürütmesi durdurulan maddelerin niteliği nedeniyle, adliyelerde uzlaşma uygulamasının da durduğu duyumu alınmıştır.

 

Anketler

Size göre arabuluculuk gelecek 10 yılda hangi yönde şekil alacak?
 

Kimler Sitede

Şu anda 22 ziyaretçi çevrimiçi

Reklam

Düşünmeye Değer

Siz kendi elinizle teslim etmedikçe, kimse kendinize olan saygınızı elinizden alamaz.

Mahatma Gandhi