ARABULUCU.COM

İnsanlara çözüm üretirken kullanabilecekleri güçlü araçlar sağlar...

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Kitap: Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Mustafa Özbek

E-posta Yazdır PDF

İKİNCİ BASIYA SUNUŞ: Kitabın birinci baskısında, günümüzün çok yönlü ve karmaşık hukuki ilişkilerinde, sayısı giderek artan anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların dava dışı yöntemlerle çözümünü yaygınlaştırmak, adalet sisteminin içinde bulunduğu krizi aşmada ve kişilerin adalete erişimini kolaylaştırmada etkili bir çare önermek amacıyla, alternatif uyuşmazlık çözümü incelenmiştir.

Birinci baskıdan bu yana geçen sürede, gerek mukayeseli hukukta gerek ülkemizde alternatif uyuşmazlık çözümü konusunda önemli gelişmeler olmuştur. 24 Mayıs 2008 tarihli Avrupa Birliği Resmî Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe giren Arabuluculuk Yönergesi (2008/52/EC) ile, arabuluculuk Avrupa Birliği müktesebatına girmiştir.

Devamını oku...
 

Arabuluculuğun Yönetimi

E-posta Yazdır PDF

Arabuluculuk görüşmelerinin yönetilmesinde her arabulucunun kendisine göre geliştirdiği bir tarzı olabilecektir. Yaygınlaşmaya başladığı günlerdeki bilgi ve teknik kıtlığının aksine arabuluculuk hakkında günümüzde çok fazladavranış kuralı ve teknik söz konusu olup sürecin yönetilmesi hakkında birçok teori geliştirilmiştir.

Devamını oku...
 

Arabulucunun Düşünce Yapısı

E-posta Yazdır PDF

Arabulucunun tarafların yazdıkları ve söylediklerinden çok beden dilleri ve sorulara verdikleri tepkilerden onları anlamaya çalışması daha etkili bir yol olacaktır. Arabulucunun taraflara inanması, ikna olması karar vermesi gerekmez. Arabulucunun yapması gereken insanların gerçekte ne istediklerini sezmek ve anlamaktır. Arabulucunun önündeki olaya yaklaşımı hukukla süslenen ihtimallerden çok tarafların anlaşmaya en uygun noktalarını sezmek ve bu noktalarda buluşmalarına yardımcı olmaktır.

Devamını oku...
 

Ankara Barosu Başkanı Av. Vedat Ahsen Coşar ın Açış Konuşması

E-posta Yazdır PDF
T.C. Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu tarafından 13 mart 2009 tarihinde düzenlenen “Türkiye’de Ticari ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk” konulu konferansta Ankara Barosu Başkanı’nın yaptığı konuşma:
Devamını oku...
 

ABD’de Topluluk Arabuluculuğu Merkezleri ve Mahkemelerle İlişkileri

E-posta Yazdır PDF

Toplum yapısı içindeki farklılıklar ve kişisel farklılıkların giderilmesi çabası tarih boyunca karşımıza çıkan bir süreçtir. Modern topluluk arabuluculuğunun temelleri çok eskilere dayanır ve çoğunlukla geleneklerdeki farklılıklardan ortaya çıkan ayrılmalardan kaynaklandığı görülür. Bu konuda gelişen iki ekol göze çarpar. Birincisi devlet desteğiyle adalet sistemindeki aksaklıkların giderilmesi amacıyla geliştirilen yargı reformu çerçevesinde ele alınan komşuluk adalet merkezleridir. Buradaki amaç uyuşmazlıkların mahkemeye gitmeden çeşitli mahkeme dışı yollarla çözülmesini destekleyerek önceliğin arabuluculuğa verilmesi suretiyle adalet sistemine düşen iş yükünün azaltılmasıdır.

Devamını oku...
 


Sayfa 19 - 35

Anketler

Size göre arabuluculuk gelecek 10 yılda hangi yönde şekil alacak?
 

Kimler Sitede

Şu anda 43 ziyaretçi çevrimiçi

Reklam

Düşünmeye Değer

Planlama yapmak, ileriyi düşünmek muhtemel sorunlardan kurtulmanın en güzel yoludur.

Konfüçyüs