ARABULUCU.COM

İnsanlara çözüm üretirken kullanabilecekleri güçlü araçlar sağlar...

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa Makaleler Arabuluculuk Hakkında Arabuluculuk Süreci - Sonuç

Arabuluculuk Süreci - Sonuç

E-posta Yazdır PDF
İçerik Sayfaları
Arabuluculuk Süreci
Süreç
Anlaşma
Artı Toplam
Arabulucu Tarafından Değerlendirme
Konular, tarafsızlık ve anlaşma sağlama
Arabuluculuk Konteksi
Sonuç
Kaynakça
Dipnotlar
Tüm Sayfalar

 

4. SONUÇ

 

Uyuşmazlıkların devlet yargısına intikalinden önce çözümlenmesine ilişkin yöntemlerden birisi olan arabuluculuk müessesesi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün daha fazla uygulama alanı bulmaktadır. Bu uygulama alanının artmasında arabuluculuğa imkân tanıyan ve daha etkin kullanılmasını amaçlayan yasal değişikliklerin payı büyüktür.

 

Arabuluculuğun temel amaçları olarak; sorunu çözmek, artı-toplam fırsatlarından yararlanmak ve manevi gelişmeyi sağlamak sayılabilir. Arabuluculuk sürecinin özellikle sayılan bu amaçların gerçekleşmesine önemli katkıları vardır. Arabuluculuk uygulamaları arttıkça bu katkı ve faydalar daha net bir biçimde görülebilecektir. Arabuluculuğun başarılı olabilmesinde sürece katılan uyuşmazlığın tarafı olan kişilere ve arabuluculara önemli görevler düşmektedir. Arabuluculuk yönteminin uygulama şansı bulması için tarafların bu yöntemi benimsemesi ve bir arabulucu üzerinde mutabakata varılması gerekir. Sadece bu başlangıç bile uzlaşma kültürünün tesisinde önemli bir adımdır. Bu adım, sadece hukuki ihtilafların çözümünde değil toplumsal barışın tesisinde ve dinsel, etnik, kültürel ve siyasal farklılıklardan kaynaklanan gerilim ve çatışmaların önlenmesinde ve bir arada daha huzurlu yaşama yolunda da ciddi katkılar sağlayacaktır.

 

Arabuluculuk sürecinde, katılımcılar, onların temsilcileri, arabulucular, düzenlenen oturumlar ve bu oturumlar yoluyla sağlanan doğrudan ve dolaylı iletişim, uzlaşma teklifleri ve neticesinde varılan anlaşma uzlaşmanın önündeki engellerin kaldırılması ve ihtilafların barışçı bir yoldan sonlandırılması suretiyle bireylere ve topluma ciddi faydalar sağlarlar. Arabuluculuk süreci ihtilafın taraflarından sadece birisine kazanç sağlayan diğer tarafı mağdur eden bir süreç olmayıp tarafların her ikisinin de varılan anlaşma sonucunda kazançlı çıkabildiği bir süreçtir. Günümüzde arabuluculuk aile, çalışma ve iş hayatı, toplumsal konular, kamu hukuku, medeni hukuk ticaret ile ceza hususlarında giderek artan uygulama imkânı bulmaktadır.

  

Anketler

Size göre arabuluculuk gelecek 10 yılda hangi yönde şekil alacak?
 

Kimler Sitede

Şu anda 13 ziyaretçi çevrimiçi

Reklam

Düşünmeye Değer

Yaşayanlardan esirgenen değer, pek kolayca ölülere verilir.

Andre Gide