ARABULUCU.COM

İnsanlara çözüm üretirken kullanabilecekleri güçlü araçlar sağlar...

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Uyuşmazlık Çözümünde Psikolojik ve Mesleki Bariyerler

E-posta Yazdır PDF

I) PSİKOLOJİK VE KÜLTÜREL SINIRLAR

Uyuşmazlık çözümü ve anlaşma sağlama, müzakereciler ve müvekkiller için anlamlı ve stratejik zorlukları barındırır. Bu zorluk olarak adlandırdığımız mücadeleler gelir elde etme ve bu gelirin dağıtımı tarzında olur ki bu da iki taraf arasında gerilimi arttırmaktadır. Müvekkil müzakerenin ya da anlaşma yapmanın gidişini seyrederken, müzakereci gidişi iyi ya da kötü yönde etkileyebilir. Bu bölümde psikolojik ve kültürel mücadelelerin müzakerecilerin görevlerine nasıl etki ettiği incelenecektir. Psikologlar bilişsel, sosyal ve duygusal güçlerin rasyonel karar verme mekanizmasını bozduğunu öne sürmektedirler.1 İyi bir problem çözücü olmak için müzakereci bu psikolojik etkileri ve yasal müzakerede oynadığı rolü anlamak zorundadır. Psikolojik sınırların yanı sıra, bir avukat yasal kültürün etkilerinin de farkında olmalıdır.

Devamını oku...
 

Sorun Çözücü Yaklaşım ve Müzakerecinin Rolü

E-posta Yazdır PDF

Müzakerede temel amaç karşı tarafla ilişkilerimizi zedelemeden menfaatlerimizin en üst düzeyde karşılanması olmalıdır. En azından müzakere süresi boyunca iyi bir çalışma arkadaşlığının kurulması müzakere sürecinin daha olumlu geçmesini sağlayacaktır. Aynı şekilde müzakerecini kendi müvekkiliyle olan ilişkisi de sorun çözücü yaklaşım açısından dikkate alındığında birtakım hususlara dikkat edilmesini gerektirir.

Devamını oku...
 

Uyuşmazlıkların Müzakere Yöntemiyle Çözümlenmesi Sürecinde Avukat - Müvekkil

E-posta Yazdır PDF

Uyuşmazlıkların Müzakere Yöntemiyle Çözümlenmesi Sürecinde Avukat - Müvekkil Görüşmelerinde İzlenmesi Yararlı Yöntemler

1. GİRİŞ

Alternatif uyuşmazlık çözümü kavramı altında kullanılan çeşitli uyuşmazlık çözüm usulleri son zamanlarda daha çok tanınmış ve bu usullerin kullanımı uygulamada giderek yaygınlaşmıştır. Bu usullerden birisi olan müzakere, “tarafların ihtiyaçlarını karşılayacak müşterek bir karar verme amacına yönelmiş taraflar arasındaki iletişim” olarak tanımlanabilir. Bu tanımın temel unsurları “taraflar arasında yapılan iletişim” ve “karar verme” olarak belirmektedir. Müzakere usulünün bir “anlaşma” yerine “müşterek karar vermeyi” amaçladığının kabul edilmesi de müzakerenin aynı zamanda ortak bir fiil olduğunu, fikirlerin buluşmasını sağladığını ve müzakereye katılan herkesin bireysel tercihlerinin dikkate alındığını göstermektedir.[1] Müzakere, insanların aralarındaki farklılıkları gidermek için kullandıkları bir vasıtadır. Bu farklılıklar ister yeni bir otomobil alımı, toplu iş sözleşmesi uyuşmazlığı, satış koşulları, iki şirket arasında karmaşık bir ittifak, isterse savaşan milletler arasında barış anlaşması olsun, çözümler tipik müzakerelerle bulunmaya çalışılır. Müzakere etmek, diyalog yoluyla karşılıklı anlaşmayı aramaktır.[2] Gerçek dünya herkesin birbiriyle müzakereye girdiği dev bir görüşme masası olup herkes bu müzakerelerin bir parçasıdır.[3]

Devamını oku...
 

Avukatlar ve “Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları” Bağlamında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı Üzerine

E-posta Yazdır PDF

Avukatlar ve  “Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları” Bağlamında “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı” Üzerinde Bir Ön Değerlendirme

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları uygulamasının genellik kazanmadığı ülkelerde olduğu gibi Ülkemizde de bu konuya henüz kuşku ile bakılmaktadır. Bunun temel nedeni avukat olmayanların da arabuluculuk yapabilmesi ve çeşitli hukukların referans alınarak, Yargı dışında bir çözüm arayışının giderek avukatlara gereksinimi azaltacağı endişesidir.

Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının ve arabuluculuğun yargı sisteminin yerine konulmaya çalışılan bir kurum olmadığı,  belirli uyuşmazlıkların çözümünde hukuk sistemini zenginleştiren bir olanak olduğu ortaya konulmalıdır.

Devamını oku...
 

Müzakerede Değer Yaratımı ve Paylaştırılması

E-posta Yazdır PDF

1. GİRİŞ

İnsanlar, gerek toplum içinde bulundukları pozisyonlarından gerekse sahip oldukları kişisel özelliklerden ve yetişme biçimlerinden dolayı birbirlerinden farklı tercihlere, beğenilere sahiptirler. İnsanlar bu farklılıklarının üstesinden herhangi bir çatışma ile sonuçlanmadan nasıl geleceklerine, tüm bu farklılıklara rağmen başkalarından istediklerini nasıl elde edecekleri konusunda birçok araştırma yapmışlar ve yapmış oldukları araştırmalar sonucu tek bir cevaba ulaşmışlardır: “Müzakere.”

Devamını oku...
 


Sayfa 23 - 35

Anketler

Size göre arabuluculuk gelecek 10 yılda hangi yönde şekil alacak?
 

Kimler Sitede

Şu anda 30 ziyaretçi çevrimiçi

Reklam

Düşünmeye Değer

Yaşayanlardan esirgenen değer, pek kolayca ölülere verilir.

Andre Gide