ARABULUCU.COM

İnsanlara çözüm üretirken kullanabilecekleri güçlü araçlar sağlar...

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Genel Olarak Alternatif Uyuşmazlık Çözümü ve Ülkemizdeki Durum

E-posta Yazdır PDF
Bu çalışmada genel olarak alternatif çözüm yollarının mahiyeti açısından önemli olan, anlaşmazlık, uyuşmazlık ve talep kavramları irdelenmiş ve genel olarak alternatif çözüm yolları tanıtılmış, özellikle bu yöntemlerin diğer tüm yollardan  farklı olduğu not edilmiştir. Bu çalışmanın büyük bölümü ADRyöntemlerin yasal yürürlüklerinin olup olmadığı konusunu irdelemekte ve bunların olması için neler gerekli olduğunu bulmaya çalışmaktadır.
Devamını oku...
 

Müzakereye Hazırlık ve Genel Olarak Arabuluculuk

E-posta Yazdır PDF

Günümüzde yargı sisteminin ağır işleyişi ve yargılama sürecinin katı kuralları ve bürokratik engeller nedeniyle mahkeme dışı uyuşmazlık çözüm yollarına eğilim artmıştır. Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının bu şekilde kabul edilmesi sonucunda ise, pek çok kanun koyucu da uzlaştırma ve arabuluculuk gibi söz konusu çözüm yollarının zorunlu hale getirilmesi yolunda görüş belirtmektedirler.  Bununla birlikte, genel itibariyle uyuşmazlıkların çözümüne verilmesi gereken değer ile ilgili olarak da tartışmalar sürmekte ve pek çok eleştirmen davaların mahkeme yolundan uzaklaştırılması sonucunda elde edilecek yararın azımsanamayacak derecede fazla olduğunu belirtmektedirler.

Bu çalışmanın ana konusunu müzakere süreci öncesi yapılması gereken hazırlıklar ve son bölümde yer alan arabuluculuk kavramının genel hatlarıyla incelenmesi oluşturacaktır. Çalışmanın ilk bölümünde müzakerecilerin hazırlık sürecinde yapması gerekenler ve müzakere sürecinde etkili olan yasal faktörler incelenmiş, ikinci bölümde ise arabuluculuk kavramı konuya bir giriş niteliğinde ve kapsamında ele alınarak temel bilgiler verilmiştir.

Devamını oku...
 

Müzakere Yaklaşımları

E-posta Yazdır PDF

Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının temeli müzakeredir. Müzakere “tarafların ihtiyaçlarını karşılayacak müşterek bir karar verme amacına yönelmiş taraflar arası iletişim” olarak tanımlanabilir.[1] Müzakerede aktif rol alan ve iletişimi sağlayan kişilere de müzakereci denir.

Müzakere yaklaşımları, müzakere edenler kadar çeşitlidir. Her ne kadar bu yaklaşımlar tasnif edilmeye çalışılmışsa da, genel kabul görmüş olanına rastlanılmamaktadır. Gene de bu tasnifler arasında rekabetçi ve sorun çözücü yaklaşımlar öne çıkmaktadır. Ayrıca işbirlikçi yaklaşım da sıkça kullanılan bir yöntemdir. Bu çalışmanın amacı öne çıkan yaklaşımların anlaşılmasına yardımcı olmaktır. Rekabetçi yaklaşım, işbirlikçi yaklaşım ve sorun çözücü yaklaşım incelenecek; sayılan yaklaşımların fayda ve sakıncaları, birbirleri ile etkileşimleri,  bu yaklaşımları benimseyen müzakerecilerin taktikleri ve uymaları gereken kurallar bu çalışmanın konusunu oluşturacaktır.

Devamını oku...
 

Müzakerenin Koşulları, Seçimi, Teorileri

E-posta Yazdır PDF

Genel olarak müzakere ülkemizde mahkemelere intikal edecek türde uyuşmazlıkların çözümünde pek de kullanılmayan bir uyuşmazlık çözüm sürecidir. Çoğu arabuluculuk veya tahkim kitabında müzakere, arabuluculuk, tahkim veya dava yoluna gidilmeden önce başvurulduğu varsayılan bir süreç olarak göze çarpmaktadır. Müzakerenin başarısızlığına göre taraflar uyuşmazlığın konusuna ve çatışmanın dozuna göre diğer yollara başvurabileceklerdir. Bu genel kabulün aksine ülkemizde uyuşmazlık çözümünde ilk adımlar olarak genellikle dava ve tahkim sürecinin tercih edildiğini görmekteyiz. Buna sebep olarak ise, haklı olan tarafın müzakereye ihtiyacı olmadığı, müzakerenin “dava veya tahkimde başarılı netice alamayacağını düşünen, eli daha az kuvvetli” tarafın tercih edeceği bir yol olarak görülmesi gösterilebilir.

Devamını oku...
 

Avrupa Birliği’nin 2008/52 Sayılı Arabuluculuk Direktifi ve Muhtemel Etkileri Üzerine Değerlendirme

E-posta Yazdır PDF

Özet

Avrupa Birliği 2008/52/EC sayılı belirli medeni ve ticari uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Direktifi 21 Mayıs 2008 tarihinde kabul edilmiştir[1]. AB üye ülkelerinin Direktif maddelerini, öngörülen 3 yıl içerisinde iç hukuklarına uyarlaması gerekmektedir. Avrupa Birliği’nin arabuluculuğa açık desteğinin açık kanıtı olan Direktif; yabancı unsurlu arabuluculuk anlaşmalarının Avrupa Birliği çapında tanınma ve tenfizi, arabuluculuğun gizlilik ilkesini garanti altına alınması, zamanaşımı vb. düzenlemeleriyle büyük öneme sahiptir. Direktifin asıl adresi olan yabancı unsurlu uyuşmazlıklara ilaveten, arabuluculuğun yerel uyuşmazlıklarda da etkin ve yaygın kullanılması bağlamında etkileri beklenilmektedir.
Devamını oku...
 


Sayfa 24 - 35

Anketler

Size göre arabuluculuk gelecek 10 yılda hangi yönde şekil alacak?
 

Kimler Sitede

Şu anda 84 ziyaretçi çevrimiçi

Reklam

Düşünmeye Değer

Uzun düşünmek, insana çok kez fırsat kaçırtır

Publilius Cyrus